Köpa bostad

Vi har byggt personliga bostäder i över 15 år. Med ett omfattande helhetstänk, sinnrika detaljer och innovativa lösningar kan du känna dig trygg med att du gör en långsiktigt bra investering när du köper din bostad av oss. Ett hem du kan vara lika stolt över att flytta in i, som att sälja när det blir dags.


För oss är det viktigt att din bostadsaffär blir en positiv och trygg resa där du vet vad som ska hända, utan överraskningar längs vägen. Här får du en inblick i hur det normalt ser ut från säljstart till inflyttning.

Säljstart

Vi bjuder in intressenter och allmänhet till säljstart för visning av projektet. Ofta startar försäljningen av bostäderna innan byggnationen har påbörjats. Vid säljstarten har du möjlighet att underteckna en intresseanmälan eller boka tid för avtalsskrivning. I vissa projekt föregås säljstarten av en VIP-visning dit intressenter har möjlighet att anmäla sig och få förhandsinformation om projektet

Bokningsavtal

Ett bokningsavtal tecknas när du bestämt dig för den bostad du vill köpa. I samband med det betalar du en bokningsavgift.

Förhandsavtal

När förhandsavtal tecknas betalar du in ytterligare en avgift som tillsammans med bokningsavgiften blir en förskottsbetalning till bostadsrättsföreningen. I och med detta får du ett bindande avtal mellan dig som köpare och bostadsrättsföreningen. 

Inredningsval

Du har möjlighet att göra tillval av inredning och utrustning för att ge din bostad personlig prägel.  Valen görs mot en tilläggskostnad före en viss tidpunkt innan produktionen börjar.

Upplåtelseavtal

Upplåtelseavtal tecknas en tid före tillträdet och ersätter då förhandsavtalet. Vid detta tillfälle blir du som köpare formellt också medlem i bostadsrättsföreningen. I anslutning till detta betalar du vanligtvis 10 % av insatsen minus den förskottsbetalning som redan är gjord.

Slutbesiktning

Inför tillträde av din bostad sker en slutbesiktning av en oberoende besiktningsman. Vid besiktningen deltar representanter från bostadsrättsföreningen och från entreprenören. Vi rekommenderar att du närvarar vid slutbesiktningen.

Slutbetalning

Slutbetalning sker i samband med tillträde.

Inflyttning/Tillträde

Vid tillträdet lämnas bostadsnycklar ut tillsammans med en ”Bopärm” med information om huset och bostadsrättsföreningen. Varje köpare tilldelas en dag och tidpunkt för inflyttning, med tillgång till trapphus och hisstid där det är relevant.

Garantibesikning

En garantibesiktning genomförs cirka 2 år efter slutbesiktningen. Syftet är att uppmärksamma och åtgärda eventuella fel som uppstått under garantitiden.