Beräknad inflyttning fr o m fjärde kvartalet 2022.