BLODBOKSGRÄND, Hässelby


BLODBOKSGRÄND, Hässelby

BLODBOKSGRÄND, Hässelby

BLODBOKSGRÄND, Hässelby

BLODBOKSGRÄND, Hässelby

BLODBOKSGRÄND, Hässelby

BLODBOKSGRÄND, Hässelby

Nordiska Kvalitetshus har uppfört 9 unika stadsradhus i Hässelby, Stockholm, med inflyttning hösten 2014. Husen är utformade för att passa in i det omgivande villaområdets småskaliga och grönskande karaktär med fokus på att skapa en familjevänlig boendemiljö med liten miljöpåverkan. 

Husen är ritade av Grad arkitekter. Med förskjutna fasadliv, egna trädgårdar och små huskroppar med endast tre bostäder i varje lyckades vi skapa småskalighet med många gavellägen. För att stärka den personliga känslan och ge mer livfulla fasader fick varje radhus också en egen färgsättning, specialritade entrétak och brevlådor designade för att matcha fasaden. 

Taken på förråd och carportar försågs med vackra och miljövänliga sedumtak. Innergårdarna fick fina planteringar vid radhusens uteplatser. Genom de förskjutna fasadliven skapades dessutom både privata zoner med känsla av villakaraktär och optimala förutsättningar för att tillvarata solljuset på bästa sätt. Redan sex månader efter första spadtaget stod projektet klart och de boende kunde flytta in. 

Information

Kategori:
Bostadstyp:
Arkitekt:
Färdigställd: